autoprullenbak

Stichting KWAMUTEGEN


KWAMUTEGEN kinderfonds


Veiligheidsproducten

De stichting is opgericht in 2008 en heeft de status van een ANBI.

De Stichting KWAMUTEGEN heeft twee doelstellingen:

* het bevorderen van een veilig en sociaal verkeersgedrag

* het verlenen van financiŽle steun aan kinderen die betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval via het KWAMUTEGEN kinderfonds

Bezoek voor meer informatie de website van Stichting KWAMUTEGE
N

Een veiliger verkeer betekent het terugdringen van ongelukken die helaas dagelijks in het verkeer voorkomen.

Het grootste risico in het verkeer lopen de minder ervaren verkeersdeelnemers, onze kinderen. Zelfs zonder dat zij vaak daadwerkelijk aan het verkeer hebben deelgenomen.

Het KWAMUTEGEN kinderfonds biedt, in het verlengde van reeds bestaande regelingen, financiŽle steun voor bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen, studiekosten, sport, cultuur of voor verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst.

 


In het kader van het bevorderen van een veiliger en sociaal verkeersgedrag, heeft Stichting KWAMUTEGEN verkeersveiligheidproducten ontwikkeld.

De OTOBIN en AUTOMEMO zijn unieke producten die bijdragen aan de veiligheid van automobilisten en verkeersdeelnemers.

Voor iedere OTOBIN en AUTOMEMO gaat een deel van de opbrengst naar het KWAMUTEGEN kinderfonds voor jonge verkeersslachtoffers.